Tokom faze zagrevanja dolazi do brzog smanjivanja vlažnosti spoljašnjeg sloja zrna ( vanjski sloj kukuruznog zrna bogatog skrobom sadrži veći procenat vlage u odnosu na centralni deo « embriona ili klice » bogatog proteinima ) Ovaj prelaz uzrokuje inverziju postotka rastvorene vode i temperature između spoljnjeg i unutrašnjeg dela zrna, i pokreće mehanički i biohemijski napon u zrnu koji dovodi do pojave mikro-raspuklina i odvajanja skroba od klice.

Kako bi se zajamčili najbolji mogući kvalitet sušenja i njegovi rezultati, razvijen je sistem  ANTISHOCK .

Pomoću ovog sistema rada (mešanja toplog vazduha sa kraja procesa sušenja, sa svežim vazduhom namenjenim hlađenju ) žito postupno dostiže temperaturu okolne sredine, tj. ne dolazi do značajnije skokovite promene temperaturnog nivoa.

 

Condividi/Share: