Sušare za žitarice Bonfanti su italijanske poljoprivredne mašine zasnovane na sistemu potpunog povraćaja toplote. Kada je reč o tehničkim karakteristikama i tehnološkom razvoju sušara za žitarice Bonfanti, može se reći da je njihova glavna prednost savršena funkcionalnost u teškim uslovima rada, na primer, pri sušenju žitarica u prisustvu visoke vlažnosti i nepovoljnih vremenskih uslova.

Međutim, italijanska kompanija je razvila sopstveni koncept sušenja koji primenjuje nova rešenja i kao rezultat dobija sušene žitarice visokog kvaliteta. Ovaj proces je u isto vreme ekonomičan.

Potrebno je naglasiti i da se sve izvodi u saglasnosti sa ekološkim propisima koji se odnose na oslobađanje zagađujućih materija u atmosferu, primenom posebnih bezbednosnih postupaka koji sprečavaju da se prašina oslobađa u spoljašnje okruženje. Rezultat su mašine koje zadovoljavaju daleko više ekoloških zahteva u poređenju sa mnogim kompanijama u ovom sektoru.

Potpuni povraćaj toplote omogućava sušenje uz značajnu uštedu goriva, što povećava nivoe efikasnosti svake sušare za žitarice Bonfanti. Svima je poznato da se nivo žitarica koje proizvode sušare značajno smanjuje tokom zime, pošto se velika količina toplote koristi za zagrevanje hladnog vazduha okruženja.

Sušare za žitarice Bonfanti su opremljene ventilatorima koji već zagrejani vazduh odvode do gorionika bez obzira na spoljašnju temperaturu. Takođe vrše povraćaj vazduha temperature od najmanje 60 stepeni iz zone hlađenja žitarica. Zahvaljujući tome, može se uštedeti do 30% više toplote u poređenju sa sušarama koje nemaju sistem povraćaja, a to je važna funkcija kada je reč o dugoročnoj upotrebi jer su praktični rezultati uštede energije veoma značajni.

Posebno je važno napomenuti da je svaka sušara za žitarice Bonfanti opremljena prilagodljivim „antišok” sistemom hlađenja koji je od suštinskog značaja za dobijanje krajnjeg proizvoda vrhunskog kvaliteta. Kao što je dobro poznato, kvalitet žitarica može da opadne usled toplotnog šoka, zbog procesa lomljenja i ekstremnog isušivanja žitarica.

Poslednja faza hlađenja toplih žitarica takođe može da doprinese smanjenju kvaliteta proizvoda. Međutim, naš „antišok” sistem omogućava postepeno početno zagrevanje žitarica toplim vazduhom i priprema ih za hlađenje postepenim spuštanjem temperature, čime se izbegavaju prethodno opisani problemi.

Ovaj automatizovani sistem uz primenu najsavremenijih tehnologija na taj način omogućava dobijanje žitarica najviših organoleptičkih karakteristika, uz poštovanje veoma visokih standarda kvaliteta koje je naša kompanija sebi zadala od prvog dana.

U centralnom delu sušare za žitarice Bonfanti nalazi se zona za odležavanje i homogenizaciju. Ovde se vlaga kondenzacijom prenosi na spoljnu površinu proizvoda, nakon čega se preostala vlažnost na površini veoma lako uklanja u poslednjoj fazi sušenja. Na taj način se uspostavljaju dragoceni detalji koji doprinose tome da od sušenih žitarica, na kraju procesa proizvodnje, dobijemo kvalitetne žitarice.

Ventilatori su sastavni deo sušare za žitarice Bonfanti. Koriste se za obezbeđivanje kretanja vazduha.  Naravno, moguće je kupiti sušaru za zrno u kojoj su ventilatori ugrađeni duž cele visine tornja, ali ventilatori imaju i mane. Prvo, uzrokuju vibracije i ako ih montirate na strukturu, treba da uzmete u obzir da će to vremenom dovesti do pojave oštećenja i slabljenja spojeva, što povećava potrebu za održavanjem.

Drugo, ventilatori na strukturi sušare za žitarice se oslanjaju na izvlačenje/usisavanje obrađenog vazduha, koji je zasićen vlagom, pa zbog toga smanjuje vek trajanja ventilatora i zahteva dodatno održavanje i čišćenje ventilatora, što postaje skup proces.

Stručnjaci u kompaniji Bonfanti su ovaj problem uspeli da reše na savršen način ugradnjom ventilatora na platformi na bazi strukture, čime se značajno smanjuje nivo vibracija i, prema tome, sve vrste održavanja koje bi morale da se sprovode tokom vremena. Za krajnjeg korisnika, to znači smanjenje operativnih troškova u velikoj meri.

Pored toga, ventilatori na tlu se mnogo jednostavnije kontrolišu od ventilatora postavljenih na tornju, čak i tokom čišćenja.

Na kraju, želeli bismo da vas podsetimo da mašina potpuno automatski obavlja sušenje žitarica pomoću više sistema za kontrolu toplote, kao i modula za obradu koji se koriste tokom trajanja celokupnog procesa proizvodnje.

Sušare za žitarice Bonfanti imaju zaštitu od preopterećenja i požara: ako temperatura u sušari prekorači dozvoljenu vrednost, proces sušenja se automatski prekida i aktiviraju se svetla za upozorenje i alarmi u cilju upozoravanja odgovornog osoblja i preduzimanja odgovarajućih mera pre nastanka značajnih oštećenja same mašine.

Prikaži još
error: Content is protected !!