Suszarnie zbożowe Bonfanti – Cereal Dryers są włoskimi maszynami rolniczymi opartymi na systemie całościowego odzysku ciepła. W kwestii właściwości technicznych i rozwoju technologicznego suszarni zbożowych Bonfanti – Cereal Dryers możemy stwierdzić, że ich główną zaletą jest ich doskonała funkcjonalność w trudnych warunkach pracy, np. podczas suszenia zboża przy wysokiej wilgotności i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Jednakże włoska firma opracowała własną koncepcję suszenia, wykorzystując nowe rozwiązania i uzyskując w ten sposób wysokiej jakości suszone zboża. Ten proces ten jest jednocześnie wydajny pod względem kosztów.

Należy również zauważyć, że wszystko odbywa się w pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska odnoszących się do uwalniania zanieczyszczeń do atmosfery poprzez konkretne procesy bezpieczeństwa zapobiegające wydostawaniu się pyłu na zewnątrz. Dzięki temu powstają maszyny, które są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż maszyny wielu firm z tej branży.

Całkowity odzysk ciepła umożliwia suszenie i jednoczesną znaczną oszczędność paliwa, zwiększając wydajność wszystkich suszarni zbożowych Bonfanti – Cereal Dryers. Wszyscy wiemy, że produkcja zboża w suszarniach gwałtownie spada w porze zimowej, gdyż dużo ciepła wykorzystuje się do podgrzewania chłodnego powietrza otoczenia.

Wentylatory suszarni zbożowej Bonfanti – Cereal Dryers dostarczają powietrze już ogrzane do palnika niezależnie od temperatury na zewnątrz a także ze strefy chłodzenia zboża odzyskują powietrze o temperaturze nie mniejszej niż 60 stopni. W związku z tym można zaoszczędzić do 30% więcej ciepła w porównaniu z suszarniami, które nie posiadają systemu odzysku, co jest ważną funkcją podczas długoterminowego użytkowania, gdyż faktycznie można zaoszczędzić energię.

Warto szczególnie wspomnieć, że każdą suszarnię zbożową Bonfanti – Cereal Dryers wyposażono w “przeciwwstrząsowy” system chłodzenia z funkcją regulacji, który jest niezbędny do uzyskania udanego produktu końcowego o najwyższej jakości. Jak wiadomo jakość zbóż może się pogorszyć w wyniku szoku termicznego podczas procesu łamania i mocnego suszenia zboża.

Końcowy etap chłodzenia gorącego zboża może również mieć wpływ na obniżenie jakości produktu, jednakże nasz system “przeciwwstrząsowy” zapewnia stopniowe ogrzewanie wstępne zboża gorącym powietrzem i przygotowuje je do chłodzenia poprzez stopniowe obniżanie temperatury, dzięki czemu można uniknąć wspomnianych wyżej problemów.

Ten najnowocześniejszy i zautomatyzowany system umożliwia uzyskanie zboża o najwyższych właściwościach organoleptycznych przy zachowaniu bardzo wysokich standardów jakościowych, które nasza firma stosowała od samego początku.

W centralnej części suszarni zbożowych Bonfanti – Cereal Dryers znajduje się miejsce do leżakowania i wyrównania temperatury. To tutaj następuje skraplanie wilgoci na zewnętrznej powierzchni produktu, po czym w końcowej fazie suszenia można dość łatwo usunąć wilgoć pozostałą na zewnętrznej powierzchni, co sprawia, że suszone zboże na koniec procesu produkcyjnego staje się zbożem wysokiej jakości.

Wentylatory są integralnym elementem suszarni zbożowych Bonfanti – Cereal Dryers.  Wentylatory zapewniają ruch powietrza.   Naturalnie można kupić suszarnię zbożową, w której wentylatory zainstalowano na całej wysokości konstrukcyjnej wieży, jednakże wentylatory mają również swoje minusy.

Po pierwsze są one źródłem drgań i instalując je na konstrukcji należy wziąć pod uwagę, że z czasem pojawią się pęknięcia, co osłabi połączenia mocujące i tym samym sprawi, że niezbędna będzie konserwacja.

Po drugie wentylatory na konstrukcji suszarni zboża są zależne od odsysania/zasysania przetworzonego wilgotnego powietrza, co w konsekwencji zmniejsza żywotność wentylatorów oraz wymaga ich dalszej konserwacji i czyszczenia, co staje się już kosztowne.

Eksperci z Bonfanti – Cereal Dryers świetnie poradzili sobie z tym problemem, instalując wentylatory na platformie na podstawie konstrukcji, co znacznie zmniejszyło poziom drgań, a w konsekwencji konieczność konserwacji z biegiem czasu, dzięki czemu znacznie obniżono koszty działania dla klienta końcowego.

Ponadto wentylatorami na ziemi znacznie łatwiej sterować niż umieszczonymi na wieży – nawet podczas czyszczenia.

Na koniec chcielibyśmy przypomnieć, że maszyna w pełni automatycznie wykonuje suszenie zboża, i podczas całego procesu produkcyjnego używa do tego celu wielu systemów kontroli termicznej oraz modułów przetwarzania.

Suszarnie zbożowe Bonfanti – Cereal Dryers wyposażono w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwpożarowe: jeżeli temperatura w suszarni przekroczy dopuszczalną normę, wówczas następuje automatyczne przerwanie procesu suszenia i uruchamiają się światła ostrzegawcze i alarmy w celu ostrzeżenia operatorów i zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych, co ma zapobiec poważnemu uszkodzeniu maszyny.

Czytaj więcej
error: Content is protected !!