Сушилните за зърнени култури Bonfanti – Cereal Dryers са италиански селскостопански машини, които използват система за пълно оползотворяване на топлината. Ако говорим за техническите характеристики и технологичните разработки на сушилните за зърнени култури Bonfanti, можем да кажем, че тяхното главно предимство е перфектното действие в трудни работни условия, като например сушене на зърнени култури при наличие на висока влажност и неблагоприятни метеорологични условия.

Италианската компания е разработила своя собствена идея за сушене, която използва нови решения, в резултат на които се получават висококачествени изсушени зърнени култури. Процес, който в същото време се осъществява по икономичен начин.

Отбелязва се също така, че всичко се извършва в пълно съответствие с действащите разпоредби за изпускане на замърсяващи вещества в атмосферата чрез специфични процеси за безопасност, които не позволяват на праха да излезе навън, като крайният резултат гарантира много по-екологични машини спрямо тези на множество други компании в този отрасъл.

Пълното оползотворяване на топлината позволява сушене със значителна икономия на гориво, което повишава нивото на ефективност на всяка сушилня Bonfanti – Cereal Dryers. Всички знаят, че производството на зърнени култури в сушилните намалява рязко през студения сезон, тъй като имат нужда от много топлина, за да се загрее студеният въздух в помещението.

Вентилаторите на сушилните Bonfanti – Cereal Dryers подават предварително затоплен въздух към горелката, независимо от външната температура, като оползотворяват и въздуха при температура не по-ниска от 60 градуса в зоната за охлаждане на зърнените култури. В резултат на това може да се спести до 30% топлина спрямо сушилните, които не са оборудвани със система за оползотворяване. Това е важна характеристика от гледна точка на дългосрочната употреба, тъй като практическите резултати от пестенето на енергия са съществени.

По-специално трябва да се уточни, че всяка сушилня Bonfanti – Cereal Dryers е оборудвана с регулируема система за охлаждане  “Antishock”. Тя е от съществено значение крайният продукт да бъде с максимално високо качество. Както е известно, в резултат  на топлинния удар, качеството на зърнените култури се влошава поради пречупването и пределното им изсушаване.

Последната фаза за охлаждане на загретите зърнени култури допринася също за понижаване на качеството на продукта. Системата “antishock” гарантира постепенното начално загряване на зърнените култури с горещ въздух и подготовката за охлаждането им чрез постепенно понижаване на температурата, като предотвратява горепосочените проблеми.

По този начин тази най-съвременна  автоматизирана система позволява да се получат зърнени култури с най-високи органолептични свойства, като спазва изключително високите стандарти за качество, които нашата компания си е поставила за цел още от самото начало.

В средната част на сушилнята за зърнени култури Bonfanti – Cereal Dryers има една зона за почивка и възстановяване: това е мястото, където влагата се кондензира върху външната повърхност на продукта, след което премахването й е много лесно по време на последната фаза на сушене. По този начин се определят ценните елементи, които превръщат изсушените зърнени култури, в края на производствения процес, в качествени зърнени култури.

Вентилаторите са неразделна част от сушилните Bonfanti – Cereal Dryers. Чрез тях се осъществява движението на въздуха. Разбира се, Вие можете да закупите сушилня за зърнени култури, в която вентилаторите са монтирани по цялата структурна височина на колоната, но вентилаторите имат и един недостатък.

На първо място, те предизвикват вибрации и при монтирането им на структурата, трябва да се има предвид, че това ще доведе до появата на счупвания и ще причини отслабване на закрепващите съединения, като по този начин ще се увеличи необходимостта от поддръжка.

На второ място, вентилаторите по структурата на сушилнята за зърнени култури работят върху извличането /засмукването на отработения въздух, който е наситен с влага, в резултат на което техният живот се скъсява и се налага допълнителна поддръжка и почистване на перките, процес, който ги оскъпява.

Експертите в компанията Bonfanti – Cereal Dryers успяха да решат този проблем превъзходно чрез монтирането на вентилаторите на платформата в основата на структурата, намалявайки значително вибрационното ниво и следователно цялата поддръжка, която трябва да се провежда с течение на времето, което води до значително понижаване на разходите за управление за сметка на крайния клиент.

Освен това, вентилаторите на земята са много по-лесни за контролиране спрямо тези, които са монтирани на колоната и при почистването.

Накрая напомняме, че сушенето на зърнените култури се извършва от съоръжението по напълно автоматичен начин чрез използването на множество системи за топлинно управление и на работни модули през целия производствен процес.

Сушилнята за зърнени култури Bonfanti – Cereal Dryers е защитена срещу претоварване и пожари: ако температурата в сушилнята е превишила допустимите стойности, процесът на сушене прекъсва автоматично, а сигналните светлинни и звукови устройства се активират, така че да предупредят обслужващия персонал и да включат правилните предпазни мерки, преди да се нанесат съществени щети на самото съоръжение.

Вижте повече
error: Content is protected !!