Сушилните за зърнени култури Bonfanti – Cereal Dryers са италиански селскостопански машини, които използват система за пълно оползотворяване на топлината. Ако говорим за техническите характеристики и технологичните разработки на сушилните за зърнени култури Bonfanti, можем да кажем, че тяхното главно предимство е перфектното действие в трудни работни условия, като например сушене на зърнени култури при наличие на висока влажност и неблагоприятни метеорологични условия.

Италианската компания е разработила своя собствена идея за сушене, която използва нови решения, в резултат на които се получават висококачествени изсушени зърнени култури. Процес, който в същото време се осъществява по икономичен начин.

Отбелязва се също така, че всичко се извършва в пълно съответствие с действащите разпоредби за изпускане на замърсяващи вещества в атмосферата чрез специфични процеси за безопасност, които не позволяват на праха да излезе навън, като крайният резултат гарантира много по-екологични машини спрямо тези на множество други компании в този отрасъл.

Вижте повече
Condividi/Share: