Както вече споменахме, италианският производител на сушилни за зърнени култури, компанията Bonfanti – Cereal Dryers, работи в различни зони на Европейския континент.

По-специално, през последните десет години, успя да разшири обхвата на действие на своите съоръжения в контекста на украинския пазар, постигайки достойни за уважение резултати и поддържайки постоянно високи стандарти на качество, които нашата компания си е поставила като цел още от първия ден.

Изразено в цифри: през този период бяха монтирани около 140 сушилни, чиито брой се увеличава с всеки изминат ден, тъй като предлагаме ежегодно технологичните допълнения, поставени на разположение от нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност, ангажиран непрестанно за постигане на най-добрите резултати.

През последните три години разработената от Bonfanti – Cereal Dryers технология е значително подобрена, беше пояснено от ръководителя Алексей Кривулченко. На изложението Grain Tech в Киев той разказа на земеделските производители за последните технологични иновации.

Вижте повече
Condividi/Share: