Както вече споменахме, италианският производител на сушилни за зърнени култури, компанията Bonfanti – Cereal Dryers, работи в различни зони на Европейския континент.

По-специално, през последните десет години, успя да разшири обхвата на действие на своите съоръжения в контекста на украинския пазар, постигайки достойни за уважение резултати и поддържайки постоянно високи стандарти на качество, които нашата компания си е поставила като цел още от първия ден.

Изразено в цифри: през този период бяха монтирани около 140 сушилни, чиито брой се увеличава с всеки изминат ден, тъй като предлагаме ежегодно технологичните допълнения, поставени на разположение от нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност, ангажиран непрестанно за постигане на най-добрите резултати.

През последните три години разработената от Bonfanti – Cereal Dryers технология е значително подобрена, беше пояснено от ръководителя Алексей Кривулченко. На изложението Grain Tech в Киев той разказа на земеделските производители за последните технологични иновации.

По време на това събитие се проведоха конструктивни обсъждания относно различни аспекти на линията сушилни Bonfanti – Cereal Dryers. Разгледаха се важни теми във връзка с ефективността и сигурността.

Бяха обсъдени всички главни аспекти, които касаят този тип съоръжения. Засегна  се и темата (твърде често подценявана от другите компании) за околната среда и следователно, закупеният продукт да бъде в съответствие с разпоредбите за устойчиво екологично развитие.

С всички тези проблеми ни запозна украинският сътрудник на Bonfanti, който подчерта в своето изложение как сушилните за зърнени култури Bonfanti – Cereal Dryers могат да бъдат използвани за изсушаването на всякакъв тип зърнени култури,  като се тръгне от слънчоглед и сорго и се стигне до лен, поддържайки винаги най-високо ниво на качество и безопасност при всеки производствен цикъл.

Само с едно преминаване сушилнята може да премахне влажността от 35% до 14% в случая на царевица, чрез обработка с продължителност около 5 часа.

Множеството работни програми (всички строго автоматизирани и съобразени с нуждите на всеки клиент) предлагат различни възможности за употреба, достигащи процентни прагове от 28% до 14% за премахване на общото съдържание на влажност чрез обработка, чиято продължителност е около 3 часа.

Според техническия ръководител Алексей Кривулченко, това изсушаване не влияе по никакъв начин върху качеството на зърнената култура, тъй като сушилнята се състои от две части (може да се каже от две сушилни), една гора и една долна.

В горната част започва процесът на сушене, в долната приключва. По този начин зърнените култури не са подложени на топлинен удар, важен фактор за успеха на обработката, която има за цел качеството, а не само количеството.

Това е “един от детайлите, които правят разликата” и които Bonfanti – Cereal Dryers винаги е имала възможност да изтъкне, постигайки като краен резултат висококачествени селскостопански съоръжения за сушене на зърнени култури.

Разходът на газ в сушилните Bonfanti – Cereal Dryers е 1,02 м³ за 1 тон/процент. Уточнява се също (ключов аргумент, който води до съществена разлика) възможността съоръженията да бъдат захранвани с различни горивни системи.

Те могат да използват газ, дизел или биомаси, като едновременно гарантират изпълнение на изключително качествени обработки и  най-високи стандарти по отношение на ефективността, следователно икономия на енергия и капитали. Така крайният клиент ще разполага с отлично автоматизирано съоръжение, което е икономично  не само от гледна точка на управлението на разходите, но и от гледна точка на пестенето на енергия.

Сушилнята Bonfanti – Cereal Dryers разполага с двойна система за оползотворяване, както и с една интелигентна система за поддържане на температурата, която дава възможност за още по-големи икономии.

Освен това тези модели сушилни могат да работят и с алтернативни горива, по-специално с пара или пелети от слънчогледови отпадъци, от които вече съществуват няколко примера в експлоатация в Украйна и които получиха добро признание и не само заради стандартите с винаги високо качество. Те срещнаха особен интерес от страна на клиенти със специфични изисквания по отношение на захранването и ефикасността на съоръженията.

Алексей Кривулченко обясни, че сушилните Bonfanti – Cereal Dryers са много лесни за управление, интуитивни и рентабилни, благодарение на актуализирания и постоянно развиващ се софтуер.  Работната програма е разработена по такъв начин, че работата на оператора е възможно най-опростена.

Също и панелът за управление е подобрен, по-голям, сензорен, цветен, 12-инчов екран.

“Операторът може да избере с едно докосване на пръста необходимата функция и предварително въведените работни програми във всяка страница на панела за управление, както да промени различните параметри за всеки процес и да следи постоянно целия производствен цикъл и отделните референтни стойности. Например, може да контролира температурата или влажността на зърнените култури във всяка част на сушилнята, времето и различните нива на обработка, като има на разположение постоянно точен анализ на това, което се върши. По желание, всички индикатори могат да бъдат прехвърлени на компютър в офиса или в лабораторията с помощта на мрежов кабел LAN, което прави операциите по-гъвкави и по-ефективни от гледна точка на контрола. Следователно, не само отговарящият ще може да наблюдава действието на сушилнята по време на всички работни фази, но ще е възможно да получи обратна връзка в реално време от своя страна или от колегите си”, твърди Алексей Кривулченко.

Той подчерта също така, че сушилнята, с помощта на софтуера, не допуска грешни човешки действия, които биха могли да повредят не само съоръжението, но и зърнените култури, като изложи на опасност производствения цикъл и причини икономически щети за хиляди евро.

Също и по отношение на поддръжката са направени значителни подобрения. Програмата за почистване, която в предишните модели се контролираше и стартираше ръчно, сега може да съобщава автоматично на оператора кой е най-подходящият момент за започване на почистването, като свежда до минимум загубата на време и автоматизира още повече процеса. Това са характеристики, които превръщат нашите машини в истинско “перо на шапката” по отношение на качеството и ефективността.

Отбеляза се също така, че в сушилнята Bonfanti – Cereal Dryers, по цялата й височина, са монтирани допълнителни температурни датчици за контрол на крайния продукт във всичките му аспекти.

Подобрени са също и датчиците за влажност, които сега показват грешка само от 0,3%, което позволява точното определяне на влажността на зърнените култури в сушилнята в пълния й обем и през целия работен процес.

“Горелките винаги са били сърцевината на сушилнята, но сега започнахме да използваме тъй наречените интелигентни горелки, които са модулирани, така че да регулират количеството газ, което трябва да се достави, за да се стартира и проведе целия процес на сушене”, твърди Алексей Кривулченко.

Тялото на сушилнята бе оборудвано наскоро с по-здрави укрепления и с по-качествени изолационни метални панели, действащи като “въздушна обвивка”, уникален способ, подпомагащ запазването на топлината.

След като изслушаха доклада с особено внимание, участниците в панаира Grain Tech зададоха техните въпроси, по-специално се поинтересуваха колко екологични са сушилните за зърнени култури Bonfanti – Cereal Dryers. Теми от голямо значение в наше време. Аспекти (касаещи околната среда), които нашата компания никога не е оставяла на заден план.

В отговор на този въпрос, Алексей Кривулченко заяви, че сушилните отговарят на изискванията на разпоредбите за емисиите, което потвърждава, че са  наистина не само екологични, но и висококачествени съоръжения.

“На първо място трябва да се отбележи, че скоростта на въздуха в сушилнята не е висока, следователно мръсотията от централната част не се изхвърля. На второ място, в момента на разтоварването на зърнените култури от сушилнята, за около половин секунда преди отварянето на долната разтоварваща врата, вентилаторите се затварят, което прави разпръскването на мръсотията в работната среда още по-трудно. Зърнените култури се движат в затворено въздушно състояние и това разтоварване продължава около 1 секунда. Вратата се затваря, зърнените култури падат, вентилаторът се отваря отново и работата продължава. Благодарение на тази технология емисиите са сведени до минимум. Всъщност разполагаме с конкретни примери, при които нашите сушилни са  монтирани в близост до населени места, както е в случая на Била Церква, Белоцерковхлебпродукт. Нашата сушилня работи там вече от 5 години с максимална ефективност, като поддържа високите стандарти на Bonfanti Cereal Dryers и гарантира максимално високи показатели и от екологична гледна точка, в съответствие с всички разпоредби на закона за емисии в атмосферата. Спазва се минимално разстояние от около 100 метра от частните къщи и 300 м от 9-етажните жилищни блокове. Когато сушилнята работи, излиза пара, но без следи от прах” твърди сътрудникът на Bonfanti.

Що се отнася за гаранционния срок, пълната гаранция за всички модели сушилни, за всяка резервна част (независимо дали е от механичен, електронен или пневматичен характер) е 2 години, докато за металните конструкции е 10 години.

В заключение се уточнява, че въпросната сушилня е изградена от Алуцинк.

Вижте повече
error: Content is protected !!