Jako element planu odbudowy i wznowienia zdolności produkcyjnej urządzeń do odbioru i składowania zbóż w oddziałach elewatora Grebenkowskiego (obwód połtawski) i Króleweckiego KHP (obwód sumski) na Ukrainie wykonywany jest montaż suszarni zbożowych Bonfanti. 

Ich zdolność produkcyjna zboża wynosi 1000 ton/dobę, co zapewnia zmniejszenie wilgotności w zakresie od 28% do 14%.

Jak zauważył kierownik działu konstrukcyjnego PJSC “GPZKU” Alexander Zhurid, instalacja nowych suszarni Bonfanti spowoduje oszczędność energii elektrycznej, znacząco poprawi jakość usług świadczonych przez firmę, przyspieszy wyładunek zboża i zwiększy wskaźniki dostaw, co naturalnie zwiększy rentowność spółek zależnych GPZKU.

Krolevetsky KHP
error: Content is protected !!