Във филиалите в Гребенковски елеватор (Полтавска област) и Кролеветски КНР (Сумска област) – Украйна, като част о плана за реконструкция и обновяване на капацитета на съоръженията за получаване и складиране на зърнени култури, продължава монтажът на сушилните за зърнени култури Bonfanti.

Капацитетът им при производство на царевица е 1000 тона / на ден, което гарантира намаляване на влажността между 28 и 14%.

Както отбеляза началникът на строителния отдел ПЙСК “ГПЦКУ” Александър Журид, инсталирането на новите сушилни Bonfanti ще помогне за пестенето на електроенергия, ще подобри значително качеството на предоставяните от компанията услуги, ще ускори разтоварването на зърното и ще увеличи показателите на запасите, което естествено ще покачи рентабилността на филиалите ГПЦКУ.

Krolevetsky KHP
error: Content is protected !!