Borodjansk, kompanija grupe LLC Agro-Holding MS u Kijevskoj oblasti, planira montažu dva nova silosa od po 10.000 tona, čime će kapacitet njenog objekta za skladištenje biti povećan na 30.000 tona. 

Postrojenje je trenutno opremljeno dvema sušare za žitarice Bonfanti, koje zajedno mogu da suše 950 tona vlažnog zrna dnevno.

Condividi/Share: