Evolucija sušara za žitarice – konferencija Grain Tech – Ukrajina

Kao što je već pomenuto, italijanski proizvođač sušara za žitarice, kompanija Bonfanti – Cereal Dryers, posluje na nekoliko lokacija u Evropi. Konkretno, tokom poslednjih deset godina, kompanija je proširila broj pogona na ukrajinskom tržištu i postigla značajne rezultate, uz neprekidno održavanje visokog nivoa standarda kvaliteta po kojima se kompanija izdvaja od prvog dana.

Kada je reč o brojevima, tokom ovog perioda ugrađeno je oko 140 sušara, a taj broj još uvek raste. Svake godine uvodimo tehnološke integracije koje razvija naše odeljenje za istraživanja i razvoj i neprekidno radimo na tome da pružamo najbolje rezultate. 

U toku protekle tri godine, tehnologija koju proizvodi kompanija Bonfanti – Cereal Dryers je značajno unapređena. Ovu činjenicu je objasnio menadžer Aleksej Krivulčenko, koji je poljoprivrednicima preneo informacije o najnovijim tehnološkim inovacijama tokom izložbe na sajmu Grain Tech u Kijevu, u Ukrajini.

Tokom sajma su održane korisne diskusije o različitim aspektima linije sušara za žitarice Bonfanti, a učesnici su se dotakli relevantnih pitanja u pogledu efikasnosti i garancije.

Takođe se govorilo o pitanju životne sredine, koje druge kompanije često ignorišu i koje je povezano sa svim fundamentalnim aspektima ove vrste poljoprivredne mehanizacije, sa ciljem razvoja proizvoda u skladu sa ekološkim propisima.

O svim ovim aspektima govorio je predstavnik kompanije Bonfanti iz Ukrajine, koji je u svojoj prezentaciji naglasio kako sušare za žitarice Bonfanti mogu pre svega da suše sve vrste žitarica, od suncokreta do sirka, pa čak i lana, uz neizostavno održavanje veoma visokih nivoa kvaliteta i bezbednosti pri svakom proizvodnom ciklusu.

Kada je reč konkretno o kukuruzu, sušara može da smanji nivo vlažnosti sa 35% na 14% u samo jednom ciklusu, primenom procesa koji traje oko 5 sati. Mnogi programi rada (svi potpuno automatizovani i opcionalni u skladu sa različitim potrebama svakog klijenta) pružaju različite mogućnosti upotrebe, tako da procenti mogu da iznose od 28% do 14% kada je reč o uklanjanju ukupnog sadržaja vlažnosti primenom procesa u trajanju oko 3 sata.

Prema rečima tehničkog menadžera Alekseja Krivulčenka, ovaj proces sušenja ne utiče na kvalitet žitarica, jer se sušara sastoji od dva dela (može se reći od dve sušare) – gornje sušare i donje sušare. Proces sušenja počinje u gornjem delu i završava se u donjem, tako da se žitarice ne izlažu toplotnom šoku, što je važan faktor za uspeh procesa čiji je cilj kvalitet, a ne samo kvantitet.

Aspekat koji se može definisati kao jedan od „detalja koji nas izdvajaju”, a koji je kompanija Bonfanti – Cereal Dryers oduvek sa zadovoljstvom isticala kao krajnji rezultat, jeste proizvodnja visokokvalitetnih poljoprivrednih mašina za sušenje žitarica.

Potrošnja gasa za sušare za žitarice Bonfanti iznosi 1,02 m³ po 1 toni/procentu, uz mogućnost korišćenja različitih sistema goriva za mašine (ključna stavka koja zaista pravi razliku).

Goriva obuhvataju sve od gasa i dizela do biomase, a u svakom slučaju nude mogućnost izvođenja procesa visokog kvaliteta uz održavanje najviših standarda efikasnosti, uštede energije i dobiti za krajnjeg klijenta. Klijent na raspolaganju ima automatizovanu mašinu koja je izvanredna ne samo u pogledu upravljanja troškovima, već i uštede energije. Sušare za žitarice Bonfanti imaju i sistem dvostrukog povraćaja, kao i sistem inteligentnog održavanja temperature koji nudi mogućnost još veće uštede.

Pored toga, ovi modeli sušara za žitarice mogu da rade i na alternativna goriva, pre svega na paru ili pelet suncokreta, za koje već postoje neki primeri koji funkcionišu u Ukrajini i koji su dobili velika priznanja, ne računajući uvek visoke standarde kvaliteta. Posebno interesovanje pokazali su klijenti sa jedinstvenim potrebama kada je reč o napajanju i efikasnosti mašina.

Aleksej Krivulčenko je objasnio da su sušare za žitarice Bonfanti veoma jednostavne za rukovanje, intuitivne i profitabilne zahvaljujući ažuriranom softveru koji se konstantno razvija. Naime, radni programi se razvijaju tako da zadatak rukovaoca uvek bude što jednostavniji.

Kontrolna tabla je takođe unapređena – ekran je sada mnogo veći, sa dimenzijama do 12 inča, u boji i poseduje funkcionalnost dodirnog ekrana.

„Rukovalac na svakom ekranu prikazanom na kontrolnoj tabli može da izabere potrebnu funkciju, unapred instalirane radne programe i da izmeni različite parametre svake operacije mašine samo pomoću dodira prstom. Pored toga, ima i mogućnost da neprekidno prati celokupnu operativnu fazu i pojedinačne referentne vrednosti. Na primer, možete da kontrolišete temperaturu ili vlažnost žitarica u bilo kom delu sušare, vreme obrade i različite nivoe i da konstantno imate preciznu analizu onoga što se dešava. Svi indikatori se mogu prebaciti na računar u kancelariji ili laboratoriji pomoću LAN mrežnog kabla, čime se postiže veća prilagodljivost operacija i veća efikasnost u smislu kontrole. To znači da će rukovalac moći ne samo da prati funkcionisanje sušare tokom svih faza rada, već i da dobije veliku količinu povratnih informacija u realnom vremenu, kako direktno, tako i od kolega,” kaže Aleksej Krivulčenko.

Takođe je naglasio da zahvaljujući softveru, sušara sprečava ljudsku grešku koja bi mogla da ošteti i mašinu i žitarice, na taj način ugrožavajući proizvodni ciklus i uzrokujući ekonomsku štetu od nekoliko hiljada evra.

Značajan korak napred je napravljen i u smislu održavanja. Program čišćenja, koji je kod prethodnih modela bio pod nadzorom i pokretao se ručno, sada ima mogućnost automatskog obaveštavanja rukovaoca o tome kada je najbolje vreme pokretanja čišćenja, čime se umanjuje gubljenje vremena zahvaljujući sve višem stepenu automatizacije procesa. Takve funkcije čine naše mašine pravim predvodnicima u pogledu efikasnosti, kao i kvaliteta.

Takođe je primećeno da su dodatni senzori temperature ugrađeni u sušare za žitarice Bonfanti duž cele visine u cilju kontrolisanja svih aspekata krajnjeg proizvoda.

Senzori vlažnosti su takođe poboljšani i njihova margina greške sada iznosi 0,3% što omogućava precizno utvrđivanje sadržaja vlažnosti žitarica u sušari uzimajući u obzir celokupnu zapreminu i kompletan ciklus obrade.

„Gorionici su uvek predstavljali najvažniji deo sušare, a sada smo počeli da koristimo inteligentne gorionike čija modulacija omogućava regulisanje količine gasa koji treba da se dovede u sušaru kako bi se pokrenuo i obavio celokupan proces sušenja,” rekao je Aleksej Krivulčenko.

Telo sušare je nedavno opremljeno najizdržljivijim ojačanjima i najkvalitetnijim izolacionim panelima, koji imaju ulogu „vazdušnog omotača”, jedinstvenog procesa koji pomaže da se zadrži toplota.

Nakon prezentacije, učesnici sajma Grain Tech su pokazali veliko interesovanje i postavljali pitanja sušara za žitarice. Pitanja su se pre svega odnosila na to koliko su sušare za žitarice Bonfanti ekološke – problem koji je danas od velikog značaja (zaštita životne sredine) i koji naša kompanija nikada nije previđala.

U odgovoru na ovo pitanje, Aleksej Krivulčenko je rekao da su sušare usklađene sa propisima o emisijama zagađujućih materija u atmosferu za sušare, a da su rezultat toga zaista ekološke mašine visokog kvaliteta.

„Pre svega, potrebno je naglasiti da brzina vazduha u sušari nije visoka, tako da se ne izbacuju nečistoće iz centralnog dela. Zatim, pri istovaru žitarica iz sušare, oko pola sekunda pre otvaranja donje klapne za istovar, ventilatori se zatvaraju, što dodatno otežava širenje nečistoća u radno okruženje. Žitarice se kreću dok nema strujanja vazduha, a istovar traje otprilike jedan sekund. Klapna se zatvara, žitarice padaju, ventilator se ponovo otvara i rad se nastavlja. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, emisije su skoro nepostojeće. Imamo konkretne primere slučajeva u kojima su naše sušare ugrađene u blizini stambenih područja, kao u slučaju centra u Biloj Cerkvi, kompanije Belocerkovhleboprodukt, gde naša sušara radi već pet godina uz maksimalnu efikasnost i održavanje visokih standarda kompanije Bonfanti – Cereal Dryers. Njen učinak je takođe najviši u ekološkom smislu i podrazumeva poštovanje svih propisa o emisijama zagađujućih materija u atmosferu koje nalaže zakon. Rastojanje od oko 100 metara od privatnih kuća i 300 metara od devetospratnih stambenih zgrada se uvek održava. Kada sušara radi, para izlazi, ali bez tragova prašine”, kaže predstavnik kompanije Bonfanti.

Što se tiče garantnog roka, kompletna garancija za sve modele sušara, uključujući rezervne delove (bilo da su elektronski, pneumatski ili mehanički) iznosi dve godine, dok garancija za metalne strukture iznosi deset godina.

Navedena sušara je izrađena od alu-cinka.

Prikaži još
error: Content is protected !!