Бородянск, предприятие от група LLC Agro-Holding MS в Киевска област, планира да инсталира два нови силоза, всеки един за 10 хиляди тона, като по този начин увеличава капацитета на своето съоръжение за складиране до 30 хиляди тона.

Днес съоръжението е оборудвано със сушилни Bonfanti, които съвместно могат да изсушат 950 тона влажни зърнени култури на ден.

Condividi/Share: